Hugin från Ingelstad
*2010
Svart

Hugin är efter Svalur från Örvik och Dimma från Gibraltar. Hugin går nu i unghästflock
och lär av sina bröder och andra äldre hästar och växer så det knakar.
Hugins träning är påbörjad så smått under hösten 2013 och kommer att fortsätta under våren 2014.